Pagina's op deze website
Home
Foto's
Contact
Bijgewerkt op
9-9-2017

Het randgebeuren van de atletiek
Periode 1945-1972
Toelichting foto Foto
In september 1944 wordt Adriaan Paulen door het verzet in Limburg naar de de Amerikaanse troepen in België gestuurd, om deze te ondersteunen bij hun bevrijding van Zuid-Limburg. Een van de doelstellingen is om te voorkomen dat door gevechten tussen Amerikanen en Duitsers, de Limburgse mijnen worden beschadigd. Paulen wordt dan ingelijfd bij de 2 nd. Armored Division en draagt een Amerikaans uniform. Omdat Paulen de situatie in Zuid-Limburg goed kent, kan hij de Amerikanen om de Duitse stellingen heen loodsen.
In november 1944, als Limburg is bevrijd, krijgt hij een oproep van de Militaire Commissaris in de Provincie Limburg, om deel uit te maken van de militaire macht.
De achtergrond is waarschijnlijk zijn benoeming kort daarop door de Amerikanen, tot medewerker van het militaire bestuur over de Duitse steenkoolmijnen over de grens. In juni 1945 wordt hij bevorderd tot reserve-luitenant-kolonel in het Nederlandse leger.
In oktober 1946 wordt hem door de Amerikanen de Medal of Freedom toegekend. In september 1947 wordt hij benoemd tot ridder 4e klasse der militaire Willems-orde, hij is dan reserve-majoor.
Ook buiten "diensttijd" draagt hij in de jaren na de oorlog zijn uniform, getuige de foto, waar hij zich bevindt in gezelschap van een atleet
.
paulen in uniform
Maart 1963.
Nadat veelal initiatieven van atleten of van de NATV hebben geleid tot kortstondige bezoeken aan en van Duitse trainers (Bode, Sumser, Rüssmann), stelt de KNAU op 1 februari 1962 de Duitser Lothar Pädelt aan als bondstrainer.
Hij is maar kort bondstrainer. Na ernstige privé problemen verlaat hij Nederland en wordt bondstrainer in Colombia.

lothar paedelt
           bondstrainer 1963
De 'kwestie Westphal', ontstaan door de weigering van Wil Westphal om  in 1968 als trainer mee te gaan naar de Olympische Spelen in Mexico, dwingt de KNAU een onderzoekscommissie in te stellen naar de gang van zaken die tot dit conflict heeft geleid.
De commissie hoort ook de atleten, zoals hier in Utrecht.
Voorafgaand aan de bespreking met de commissie, komen vlnr. Rudo Lievense, Fred van Herpen, Rijn van den Heuvel, Wil Westphal en Corrie Bakker bij elkaar.
beraad binnen de westphal groep
Amsterdam, 14 december 1968, buitengewone algemene ledenvergadering.
De kwestie Westphal noopt de KNAU om in december 1968 een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarin ook de '"oppositie' het woord mag voeren. Aan de orde komt het onderzoeksrapport waarin naar voren komt dat Westphal 'fout' is geweest en Moerman 'weinig tactisch heeft gehandeld'.
Voorzitter Jutte geeft een vol uur tekst en uitleg over de zaak, waarna de zaal het woord krijgt. Het gaat er fel aan toe, de oppositie 'beledigt' de Unievoorzitter, afgevaardigden weten geen oplossing te vinden. Er is crisis in de KNAU.

Achter de microfoon voorzitter Jutte, achter de tafel vlnr. Piet van der Heijden, Jo Moerman en Bram Koster.
Penningmeester Jo Breumelhof pakt halverwege de vergadering zijn biezen.
buitengewone alv 1968
Fred van Herpen voert namens de 'oppositie' het woord.
Het is uniek voor de KNAU, dat een groep die formeel geen Unie-instantie vertegenwoordigt, het woord mag voeren. Vooraf hebben '"opposanten'  zich in de pers en op straat danig geroerd. Met name Frans Jutte wordt in deze periode persoonlijk aangevallen.
fred van herpen op de balv van 1968
De belangstelling van de zijde der atleten is groot voor deze vergadering.
Coen klapt instemmend, Rijn laat zich horen, Corrie kan er mee lachen, Edward niet, Mieke is belangstellend en Fanny en Diny zitten tussen twee vuren.
publiek bij de buitengewone alv 1968
Amsterdam 16 maart 1969, Algemene Ledenvergadering KNAU.
Moerman, Jutte, Dijkstra en Koomen hebben beraad na felle kritiek van Kapteijn, de afgevaardigde van het district Friesland, op de beslissing van voorzitter Jutte de enige overgebleven kandidaat voor het vicevoorzitterschap, Nieuwenhuis, niet tijdens de vergadering te benoemen. 
bestuurderen in conclaaf 1969
Leiden, 14 juni 1969, wedstrijden om de Gouden Spike.
Jan Kleyn (links), voorzitter NTC ontmoet Wil Westphal, die na zijn weigering om mee te gaan naar de Olympische Spelen in  Mexico, door de KNAU niet meer als bondstrainer is benoemd.
Een aantal atleten, waaronder Mieke Sterk, Corrie Bakker, Rudo Lievense, Fred van Herpen en Sjouk Tel, neemt het op voor hun trainer. Op 17 april hebben zij een gesprek met de KNAU en vragen o.a. om Westphal voor zijn trainingen  te honoreren. De KNAU kan hier niet op ingaan. Daarop verklaren de atleten niet meer in aanmerking te willen komen voor vertegenwoordigende ploegen of het Europees kampioenschap.

Op de NK in Groningen zal dit conflict verder escaleren.
jan
           kleyn wil westphal
Jan Oskam, secretaris van de KNAU van 1969 - 1974. jan oskam secretaris
           knau 1969
Nico Lemmens, met pijp, en Bart Kappenburg, met glas, zijn decennia lang gezichtsbepalend voor het officieel orgaan van de KNAU, De Athletiekwereld.

De Maastrichtenaar Lemmens en de Groninger Kappenburg weten van de AW een blad te maken dat informatief, actueel, kritisch en open is. Niets ontgaat de heren en hun analyses zijn voor menig bestuurder en atleet vaak pijnlijk nauwkeurig. Beiden weten daarnaast van het leven te genieten. 
nico lemmens en bart kappenburg
En zo ging dat in hun dagen, kappenburg achter zijn schrijfmachine. kappenburg achter de schrijfmachine

Terug naar top